Schooljaar: 2014 - 2015 Lesgever: J. Vervaeke  
Onderwijsvorm: A-stroom Leerplan: 2011/006 Leerjaar: 1A

GETALLENLEER

groene opgave: zelfgemaakte oefening

logo : zelfgemaakte Hot Potatoesoefening

b = basis; r = remediŰring; u = uitbreiding

JE GELOOFT JE OGEN NIET: de getallengedachtenlezer (DOEN)

Inleiding: talstelsels

1. Het Romeinse talstelsel

2. Het Romeinse talstelsel (extra oefeningen)

3. Het Romeinse talstelsel

4. Balletjesspel: de Romeinse cijfers

5. Bolletjesspel: de Romeinse cijfers

6. Het binair talstels

7. Schrijf in hiŰrogliefen

8. De geschiedenis van het getal

H1a: getallenverzamelingen

Overzicht mindmap

1. Natuurlijke getallen (b)

2a. Natuurlijke getallen bepalen (b)  / 2b. Natuurlijke getallen bepalen (r)

3. Element of geen element (b)

4. Deelverzamelingen in Z (r)

5. Getalwaarde (b)

6a. Ordenen van nat. getallen (b) 

6b. Ordenen van nat. getallen (r)

7a. Ordenen van gehele getallen (b)  / 7b. Ordenen van gehele getallen (r)

8. Ordenen van geh. getallen: <,> of = (b)

9. Ordenen van geh. getallen (u)

10. Balletjesspel: ordenen van gehele getallen

11. De getallenas Z (b)

12. De getallenas Z (r)

13. De getallenas Z: Chronologische volgorde van getallen (u)

MINDMAP: de getallenverzameling Z

H1b: co÷rdinaten

Overzicht mindmap

1. Theorie

2. Co÷rdinaten lezen

3. Co÷rdinaten lezen in ZxZ

4. Co÷rdinaten lezen en plaatsen

5. Co÷rdinaten lezen en plaatsen

6. Co÷rdinaten lezen (engelstalig)

7. Co÷rdinaten lezen in N

8. Co÷rdinaten lezen in Z

9. Co÷rdinaten invullen in N

10. Co÷rdinaten invullen in Z

 

SHAREWARE: GRAPHS: oefeningen op het aanduiden van co÷rdinaten op een assenstelsen (downloaden en openen) (Engelstalig)

H2: optellen en aftrekken van gehele getallen

Overzicht mindmap

1a. Abs. waarde & tegengestelde  

1b. Abs. waarde & tegengestelde (r)

2a. Abs. waarde & tegengestelde (b)

2b. Abs. waarde & tegengestelde (r)

3. Abs. waarde & tegengestelde (u)

4. Balletjesspel: absolute waarde

5. Schrijven in lettervorm (b)

6a. De tekenregel: eenvoudiger schrijven (b)  

6b. De tekenregel: eenv. schrijven (r)

7a. Magisch vierkant (u) 

7b. Magisch vierkant (u) 

7c. Magisch vierkant (u)

8a. De optelling in Z (b)  

8b. De optelling in Z (r)

9. De optelling in Z met grotere getallen (u)

10a. De optelling in Z (oefening in tabelvorm) (r)

10b. De optelling in Z (oefening met oplossing verbinden) (r)

11. Cijferen: vul de ontbrekende vakjes in (u)

12. Hoofdrekenen (u)

13. Magisch vierkant met geh. getallen (u)

14a. De optelling en aftrekking in Z (zonder haakjes) (b)  

14b. De optelling en aftrekking in Z (r)

15. De optelling en aftrekking in Z: kleine vraagstukjes  

16a. De optelling en aftrekking in Z (b) 

16b. De optelling en aftrekking in Z (r)  

17. Cijferen: de aftrekking (u) 

18. Hoofdrekenen: de aftrekking (u)

19. Balletjesspel: de aftrekking

20. Rekenen met haakjes in N (b)

21. Rekenen met haakjes in Z (u)

22. Haakjes (r)

23. Haakjes (r)

24. Schrijven in wiskundetaal

25. Eigenschappen van de optelling in Z  (Combineeroefening) (r)

26. Eigenschappen van de optelling in Z  (invuloefening) (r)

27. Eigenschappen van de optelling in Z  (Mini-kruiswoordraadsel) (r)

28. Eigenschappen van de optelling in Z (Multiple-choicevragen)

29. Eigenschappen van de optelling in Z (Multiple-choicevragen) (r)

30. Eigenschappen van de optelling in Z (Multiple-choicevragen) (r)

31. Eigenschappen van de optelling in Z (door Tuba Oguz) (r)

32. Toepassen van substitutie (b)  

33. Toepassen van substitutie (u)

34. Gedurige som (b)  

34b. Gedurige som (r)

35. Som van 3 of meer getallen (r)

36. Toepassing: bereken verschil tussen kook- en smeltpunt (u)

37. De aftrekking in Z (r) (oefening in tabelvorm)

38. De aftrekking in Z (oefening in tabelvorm)

39. Waagstuk: leer al spelend het optellen en aftrekken van gehele getallen LEUK (r)

40. Vallende sommen

 

SHAREWARE: optellen en aftrekken van gehele getallen (downloaden en openen) (Engelstalig)

H3: vermenigvuldigen van gehele getallen

Overzicht mindmap

1a. Basisoefeningen serie 1 (b)

1b. Basisoefeningen serie 2 (b)

2 Basisoefeningen (r)

3. Nog 10 extra basisoefeningen (r)

4. Vermenigvuldigen van 2 getallen (u)

5. De vermenigvuldiging in Z (oefening in tabelvorm) (u)

6. De vermenigvuldiging in Z (oefening in tabelvorm) (u)

7. Vul het ontbrekende getal in (b)

8a. Gedurige producten (b)

8b. Gedurige producten (r)

9. Vul in met <,> of =

10. Vermenigvuldigen met letters (tabelvorm)

11. Sommen en producten (beide oefeningen door elkaar) (b)

11b. Sommen en producten (r)

11c. Sommen en producten (r)

12. Invuloefening (tabel)

13. Vermenigvuldigen van 2 getallen in spelvorm

14. Som en product: zoek x en y

14b. Som en product: zoek x en y (niveau1) (r)

14c. Som en product: zoek x en y (niveau2) (u)

15. Volgorde van de bewerkingen (r)

16. De optelling, aftrekking en de vermenigvuldiging (in tabelvorm) niveau 1 (b)

17. De optelling, aftrekking en de vermenigvuldiging (in tabelvorm) niveau 2 (u)

18. De optelling, aftrekking en de vermenigvuldiging (in tabelvorm) niveau 3 (u)

19. Balletjesspel: de vermenigvuldiging

20. Balletjesspel: de vermenigvuldiging

H3b: delen van gehele getallen

Overzicht mindmap

1. Niet-opgaande delingen

2. Volgorde van de bewerkingen in N

3. Oefeningen op substitutie

4. Theorie: bemaningen bij de hoofdbewerkingen

5. Deler - veelvoud: waar of onwaar

6. Deler - veelvoud: waar of onwaar (remediŰring)

7. Oefeningen op de deling in Z

8. Oefeningen op de deling in Z

9. Oefeningen op de deling in Z (remediŰring)

10. De deling in Z (oefening in tabelvorm)

11. Bepaal het toestandsteken van de lettervormen

12. Rekenen met haakjes en de deling

13. SOM : GETAL

14. Tabel met substitutie

15. Deelbaarheid bepalen van enkele natuurlijke getallen

16. Deelbaarheid

17. De 4 hoofdbewerkingen (De 4 bewerkingen in een rooster)

18. De 4 hoofdbewerkingen (De 4 bewerkingen door elkaar)

19. Toverboek

20. Test: de 4 hoofdbewerkingen (Engelstalig)

21. Balletjesspel: de deling

H4: eigenschappen van het vermenigvuldigen in Z

Overzicht mindmap

1. Eigenschappen van de bewerkingen in Z

2. Eigenschappen van de bewerking in Z (matching) (2)

3. 5 oefeningen op herkennen van eigenschappen

4. Korte test op de eigenschappen

5. Eigenschap linken met voorbeeld (matching)

6. Distributiviteit in N

7. Distributiviteit in Z

8. Distributiviteit in Z (2)  

9. Toepassingen op de distributiviteit in Z (3)

10. Toepassingen op de distributiviteit (omgekeerd)

11. Herleiden in Z

12. Product van 3 of meer getallen 

13. Product van 3 of meer getallen (2)  

14. Rekenen met lettervormen

15. Rekenen met lettervormen (2)

16. Omzetten naar wiskundetaal (letters)

H5: deelbaarheid in N

Overzicht mindmap

FILM: De substitutie

1. De 4 hoofdbewerkingen in Z

2. De 4 hoofdbewerkingen in Z (r)

3. Volgorde van de bewerkingen in N

4. Substitutietabel

5. Schrijven als som of product

6. Oefeningen met haakjes (volgorde van de bewerkingen)

7. Schrijven in wiskundetaal

8. Schrijven in wiskundetaal (2)

9. Som x getal

10. Som x som

11. Som : getal

12. Subsitutie

13. Tekenregels bij de hoofdbewerkingen

14. Kraak de sluis: leuk spel over deelbaarheid

15. De 4 hoofdbewerking in Z (oefening in tabelvorm)

16. Oefeningen op de 4 hoofdbewerkingen

17. De zeef van Eretosthenes (Zoals in de les!)

18. Delers zoeken

19. GAME: MAAK 24 mbv de hoofdbewerkingen en de haken

20. GAME: MAAK x mbv de hoofdbewerkingen en de haken

SHAREWARE: oefeningen op substitutie / getalwaarde (downloaden en openen) (Engelstalig)

H6: het machtsverheffen in Z

Overzicht mindmap

FILM: De machtverheffing in Z

1. Het machtsverheffen in N (verkorte schrijfwijze)

2. Schrijf als een product of macht

3. Het machtsverheffen in N

4. Het machtsverheffen in N (r)

5. Tabel met machten in N

6. Bereken de macht:  

7. De machtsverheffing in Z: 14 basisoefeningen

8. De machtsverheffing in Z  

9. De machtsverheffing in Z  (r)

10. De machtsverheffing in Z (r)

11. Terminologie mbt machten

12. Tabel met machten in Z

13. Machten berekenen

14. Machten "matchen"

15. Volgorde van de bewerkingen (Franstalig programma)

16. Machten van 10 in gebruik!

17. Laat de PC ontbinden in priemfactoren!!! (engelstalig)

18. Balletjesspel: kwadraten

SHAREWARE: nPOWER RANGERS: oefeningen op machten met nat. exponenten (downloaden en openen) (Engelstalig)

H7: de vierkantsworteltrekking

Overzicht mindmap

FILM: De worteltrekking

1. De worteltrekking: oefeningen

2. De worteltrekking  

3. Volgorde van de bewerkingen

4. Getalwaarde

H8: Gauss-werk / Formules

Overzicht mindmap

1. Formules opstellen

2. Stippenalgebra: formule patronen (zie ook extra werkblad)

3. Regelmaat: zoek het verband tussen de getallen en vul verder aan

H10: De rationale getallen

Overzicht mindmap

FILM: Terminologie: absolute waarde, tegengestelde en omgekeerde

1. Breuken vereenvoudigen

2. Breuken vereenvoudigen (match gelijke breuken)

3. Venndiagram (Kies voor rationale getallen)

4. De getallenas

5. Ordenen (Kies voor rationale getallen)

6. Op gelijke noemer plaatsen (engelstalig): visueel controleerbaar

7. Betekenis van breuken

8. Gelijkheid van breuken

9. Oefeningen op breuken, o.a. vereenvoudigen

10. Balletjesspel: echte breuken

11. Balletjesspel: onechte breuken

 

MINDMAP: de verzameling Q

 

H11: Decimale schrijfwijze

Overzicht mindmap

1. Breuken omzetten naar kommagetallen (via dec. breuken)

2. Kommagetallen omzetten naar onvereenvoudigbare breuk

3. Afronden

4. Afronden

5. Memoryspel (verband kommagetal, percent, breuk)

6. Ordenen van kommagetallen

7. Ordenen van kommagetallen (2)

H12: Bewerkingen in Q

Overzicht mindmap

1. Test: som van rationale getallen (b)

2. Test: product van rationale getallen (b)

3. Test: quaotiŰnt van rationale getallen (b)

4. Test: machten en vierkantswortels van rationale getallen (b)

5. Rekenen met rationale getallen

6. Volgorde van de bewerkingen

7. Omzetten in symbolen

8. Breuken oefenen (met gehelen!)

MINDMAP: bewerkingen in Q

H13: Eigenschappen van de bewerkingen in Q

1. Kies de passende eigenschap

MINDMAP: eigenschappen in Q

H14: Gemiddelde en mediaan

 

H15: Verhoudingen, percent, kans en schaal

1. van percent naar breuk (in opbouw)

2. van breuk naar percent (in opbouw)

3. Omzetten breuk - percent

4. Vraagstukken m.b.t. percent

5. Vraagstukken m.b.t. percent

6. Oefening op schaalverdeling

H16: Vergelijkingen

Overzicht mindmap

1. Schrijven in wiskundetaal

2. Vergelijkingen oplossen met de weegschaalmethode (inleidende oefening)

3. Vergelijkingen oplossen met de weegschaalmethode

4. Vergelijkingen in Z: los je vergelijkingen op m.b.v. de computer.

5. Vergelijkingen oplossen met tussenstappen

6. Vergelijkingen in Z (niveau 1): getallenraadsel

7. Vergelijkingen in Z (niveau 1): 9 oefeningen met werkblad

8. Vergelijkingen in Z (niveau 2)

9. Vergelijkingen in Z (niveau 2): 9 oefeningen met werkblad

10. Vergelijkingen in Z (niveau 3)

11. Vergelijkingen in Z (niveau 3): 9 oefeningen met werkblad

12. Balletjesspel: vergelijkingen basisregels

13. Balletjesspel: vergelijkingen niveau 1

 

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (Engelstalig)