Schooljaar: 2013 - 2014 Lesgever: J. Vervaeke Eigen handboek
Onderwijsvorm: A-stroom Leerplan: 2011/006 Leerjaar: 2 Handel

GETALLENLEER

groene opgave: zelfgemaakte oefening

logo : zelfgemaakte Hot Potatoesoefening

JE GELOOFT JE OGEN NIET: de getallengedachtenlezer (DOEN)

Getallenverzamelingen

1. Getallenassen

2. Absolute waarde & tegengestelde  

3. Het tegengestelde

4. Afronden

5. Soorten getallen

6. Theorie: geschiedenis van getallen en cijfers

MINDMAP: de gehele getallen

MINDMAP: de rationale getallen

Bewerkingen met rationale getallen

FILM: Getalwaarde

1. Bewerkingen in Q  

2. Bewerkingen in Q 2  

3. Bewerkingen in Q 3 

4. Bewerkingen in Q 4 

5. Bewerkingen in Q 5 (3 delen)

6. Rekenen in Z

7. Machten en wortels

8. Rekenen met breuken

9. Rekenen met breuken (2)

10. Volgorde van de bewerkingen

11. Volgorde van de bewerkingen (meerkeuze)

12. Getalwaarde

13. Rationaal of irrationaal?

Herhaal de oefeningen van vorig schooljaar

MINDMAP: bewerkingen in Q

SHAREWARE: optellen en aftrekken van gehele getallen (downloaden en openen) (Engelstalig)

SHAREWARE: oefeningen op substitutie / getalwaarde (downloaden en openen) (Engelstalig)

Eigenschappen van bewerkingen - rekenregels

FILM: SOM x GETAL

FILM: SOM x SOM

1. Eigenschappen van de bewerkingen in Z

2. Eigenschappen van de bewerkingen in Q

3. 5 oefeningen per rekenregel (Hermaak hier de oefeningen uit LG)

4. Oefeningen op de distributiviteit (In het Frans!)

5. Bewerkingen met haken (G11)

6. Optellen van rationale getallen

Herhaal de oefeningen van vorig schooljaar

MINDMAP: eigenschappen in Q

SHAREWARE: TERMINATOR: oefeningen op het vereenvoudigen van formules (downloaden en openen) (Engelstalig)

Vergelijkingen

FILM: Vergelijkingen (niveau 1)

FILM: Vergelijkingen (niveau 2)

1. Vergelijkingen in Z

2. Vergelijkingen: oefening op de weegschaalmethode om een vergelijking op te lossen

3. Vergelijkingen: toetsvorm (AANRADER)

4. Vergelijkingen: spelvorm (met weegschaalmethode)

5. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

6. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (engelstalig)

Tabellen, diagrammen en grafieken

1. Tabellen, grafieken en diagrammen lezen en interpreteren

2. Grafieken lezen

3. Grafieken lezen

4. Klimatogrammen lezen

5. Percentages berekenen +  opstellen cirkeldiagram

6. Percentages berekenen + opstellen cirkeldiagram

7. Diagrammen omzetten

8. Zelf een lijndiagram maken (Engelstalig)

9. Zelf een lijngrafiek maken (Engelstalig)

10. Zelf een cirkeldiagram maken (Engelstalig)

11. Visgraatdiagrammen maken (niveau 1)

12. Visgraatdiagrammen maken (niveau 2)

13. Gemiddelde en mediaan

SHAREWARE: GRAPHS: oefeningen op het aanduiden van co÷rdinaten op een assenstelsen (downloaden en openen) (Engelstalig)

Merkwaardige producten

Film: Het merkwaardig product (a+b)▓

Film: Het merkwaardig product (a+b)▓

1. Getal x som

2. Getal x som (uitbreiding) 

3. Som x som

4. Som x som (uitbreiding)  

5. Het merkwaardig product (a+b)(a-b) - OG42 -

6. Het merkwaardig product (a+b)(a-b) 

7. Het merkwaardig product (a+b)▓ - OG 43 -

8. Merkwaardige producten (e-taak)

9. Gemengde oefeningen met merkwaardige producten - OG 44 -

10. Gemengde oefeningen met merkwaardige producten - OG 44 -

11. Gemengde oefeningen met merkwaardige producten - OG 44 -

12. Merkwaardige producten (stap voor stap)

13. Merkwaardige producten

Ontbinden in factoren

FILM: Ontbinden in factoren

1. Ontbinden in factoren: gemeenschappelijke factor buiten de haken brengen - OG 45

2. Ontbinden in factoren: gemeenschappelijke factor buiten de haken brengen

3. Het grondtal bepalen van een kwadraat - OG 45

4. Een verschil van 2 kwadraten herkennen   - OG 45

5. Ontbinden in factoren (het verschil van 2 kwadraten) - OG 46

6. Ontbinden in factoren (het verschil van 2 kwadraten) (e-taak)

7. De drieterm a▓-2ab+b▓ of a▓+2ab+b▓ herkennen   OG46

8. Ontbinden in factoren (som van een drieterm schrijven als een kwadraat) - OG 46

9. Ontbinden in factoren (som van een drieterm schrijven als een kwadraat) (e-taak)

10. Ontbinden in factoren: gemengde oefeningen   - OG 46

MINDMAP: ontbinden in factoren

SHAREWARE: FACTORS oefeningen op het ontbinden in factoren (downloaden en openen) (Engelstalig)

Vergelijkingen met breuken

FILM: Vergelijkingen met haken

1. Vergelijkingen in Q

2. Vergelijkingen in Z

3. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

4. Vergelijking in Q: stel zelf je vergelijking op, los hem stap voor stap op en laat de computer nadien de oplossing controleren

5. Vergelijkingen in Q

6. Omvormen van formules: de enkelvoudige intrest

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (Engelstalig)

Machten met natuurlijke exponenten

FILM: Rekenregels met machten

POWERPOINTLES: Machten met nat. exp.

1. Machten met natuurlijke exponenten: meerkeuzeoefeningen

2. Machten met natuurlijke exponenten - OG 54

3. Machten berekenen (20 basisoefeningen)

4. Machten berekenen (webtaak)

5. Machten met rationale grondtallen en natuurlijke exponenten - OG 54

6. Volgorde van de bewerkingen (machten)

7. Machten en worteltrekking

8. Herhaling: regel van de haakjes

9. Oefeningen op eigenschappen van machten (webtaak)

8. Oefeningen op eigenschappen van machten (webtaak)

SHAREWARE: nPOWER RANGERS: oefeningen op machten met nat. exponenten (downloaden en openen) (Engelstalig)

Machten met gehele exponenten

1. Machten berekenen

2. Rekenen met machten

3. Rekenen met machten (2)

SHAREWARE: MACHTEN met NEGATIEVE exponenten (downloaden en openen) (Engelstalig)

Wetenschappelijke notatie

1. Oefening op omzetten van decimaal naar wetenschappelijke notatie en omgekeerd

2. Computer zet om naar wetenschappelijke notatie

3. Machten van 10 in gebruik!

4. Schrijf je naam in Google/Googol-letters

Eentermen

1. Theorie: vul de definities en eigenschappen aan

2. Macht van een eenterm

Veeltermen

SHAREWARE: POLY MULT: oefeningen op EENTERM x VEELTERM (downloaden en openen) (Engelstalig)

Verhoudingen en evenredigheden

1. Verhoudingen berekenen 

2. Bepaal A en b bij evenredigheden  

3. Bepaal de ontbrekende factor

4. Theorie: vul de definities en eigenschappen aan  

5. Oefeningen op percent

6. Vraagstukken m.b.t. percent

Recht en omgekeerd evenredig

1. RE, OE of geen van beide (1)  

2. RE,OE of geen van beide (2)  

3. RE, OE of geen van beide (OG 1.1)  

4. Zorg voor een juiste uitspraak (OG 1.2) 

5. Zorg voor een juiste uitspraak

6. RE, OE of geen van beide (OG 1.3)  

7. Eenvoudige vraagstukken  

8. Vraagstukken op RE en OE  

9. Oefeningen op RE en OE

10. Vraagstukken op RE en OE

11. Theorie: vul de definities en eigenschappen aan

Vergelijkingen en vraagstukken

1. Vergelijkingen in Q

2. Vergelijkingen in Z

3. Vergelijkingen in Z (Scroll naar beneden om oefeningen te maken - Engelstalig)

4. Vergelijkingen in Q

5. Vergelijkingen in Q (Engelstalige vergelijkingenkwis)

6. Vraagstukken beginnersniveau

7. Vraagstukken

8. Vraagstukken

SHAREWARE: Download gratis software i.v.m. vergelijkingen

SHAREWARE: VERGELIJKINGEN: enorm veel niveaus (downloaden en openen) (Engelstalig)

 

 

Evaluatieformulier: eindtermen